Contributie 2020

Tijdens de Algemene Leden Vergadering in 2019 stelde het bestuur voor om de contributie met ingang van 2020 te verhogen van € 17,- naar € 19,-. Alle leden gingen daarmee akkoord.
Als u vooruit betaalt en dat doet u door automatische overschrijving, wilt u dit bedrag dan nu al aanpassen? U ontvangt de factuur over de contributie 2020 in januari.