De Koerier

De Koerier, ons verenigingsblad, verschijnt elke twee maanden.

Hierin leest u over/vindt u:

  • De agenda
  • Artikelen die met reuma te maken hebben, bijv. nieuwe medicatie, behandelmethodes
  • Informatie m.b.t. wetswijzigingen, Wmo
  • Informatie over verenigingsactiviteiten
  • Vaste rubrieken zoals ‘van de redactie”

Heeft u zelf iets wat in de Koerier op zijn plaats zou zijn? wat interessant zou kunnen zijn voor de leden?

Stuurt u het dan naar de redactie van de Koerier!:

koerier.rpvzv@live.nl

NIEUW

De digitale koerier kunt u lezen door De Koerier nr. 2 2020:

De koerier van Reuma Patienten Vereniging Zuid-Veluwe nummer 2 2020