Bijeenkomst jongere leden

Datum/Tijd
06/10/2021 | 19:00 - 21:00

Locatie
Recreatie- en ontmoetingsruimte De Graanhoek


Het was gezellig op maandag 15 september. Er was rust, respect, openheid en herkenning. En het was laagdrempelig. Ook werden er spijkers met koppen geslagen: voortaan komt de groep elke eerste woensdag van de maand bij elkaar. Dus de volgende keren zijn de bijeenkomsten op 6 oktober, 3 november en 1 december in De Graanhoek. En de Informatieavond op 23 november werd natuurlijk genoteerd. Voor onderlinge communicatie werd een app-groep gestart. Als u als jongere mee wilt doen, bent u van harte welkom. Meldt u zich dan voor de eerste keer even aan via secretaris.rpvzv@live.nl.