Groep 35-50

De groep leden, in de leeftijd van 35-50, wil laagdrempelig, afwisselend in de avond of de middag en in de toekomst ook afwisselend in Ede en Veenendaal, bij elkaar komen. Herkenning, bijval, gehoord en begrepen worden door leeftijdgenoten en daarvan ‘rijker’ worden en energie krijgen, zijn belangrijke drijfveren voor dit initiatief. Er is alle ruimte voor ideeën.

Het idee voor bijeenkomsten voor ‘jongere’ leden was er al in het najaar van 2020, maar kwam door de Corona-situatie toen niet van de grond. In het begin van 2021 werd besloten om in een persoonlijk telefonisch contact met alle ‘jongeren’ hun ideeën te peilen. Of die aansluiten bij wat er al leefde of dat er juist aanvullend ideeën waren. De contacten in die belronde waren prettig en verhelderend. Veel leden zijn enthousiast en zien een bijeenkomst op een ontspannen manier zeker wel zitten. Natuurlijk zijn er ook leden die zeggen: voor mij hoeft een bijeenkomst niet, ik voel er zelf weinig voor of ik heb het te druk.

Maar nu zijn er definitieve stappen gezet! In september houdt de groep 35-50 een eerste bijeenkomst in De Graanhoek in Veenendaal. De volgende bijeenkomsten doen ze dan in overleg ergens anders.

Alle ‘jongeren’ van onze vereniging kregen eind juni een mail met de uitnodiging voor de eerste bijeenkomst van de Groep 35-50. Op woensdagavond 15 september vanaf 19.00 uur zijn we bij elkaar in De Graanhoek, Tarweveld 151, 3902 GD Veenendaal.

We hopen elkaar in een ontspannen sfeer wat te leren kennen, onder andere met een Kletspot en we gaan de volgende avond(en) alvast in een vorm gieten. De belangrijkste daarvan zal de (voorlichtings)avond zijn in het Ziekenhuis Gelderse Vallei.