Groepsoefentherapie ‘droog’ en ‘nat’

De groepsoefentherapie ‘droog’ kan doorgaan, uiteraard wel met inachtneming van de coronamaatregelen. Groepsoefentherapie ‘nat’ is momenteel niet mogelijk, het zwembad is gesloten. Uw therapeut heeft met u daarover contact gehad. Het is heel goed om te blijven bewegen, maar omdat u als reumapatiënt tot de hoog-risicogroep behoort, is het ook aan u om extra alert op coronamaatregelen te zijn!