Het bestuur

Voorzitter (externe contacten)

Dhr. J. Dam
Tel. 0318-540691
E-mail voorzitter.rpvzv@live.nl

Secretaris (secretariaat)

Mevr. J. van Brummelen
Tel. 0318-506607
E-mail secretaris.rpvzv@live.nl

Penningmeester (financiën)

Dhr. C.J. Slok
Tel. 0318-513062
E-mail penningmeester.rpvzv@live.nl

Algemeen bestuurslid (verenigingsactiviteiten)

Mevr. M.J.E. Nadari
Tel. 06 15384961
E-mail alg.bl1.rpvzv@live.nl

Communicatie (De Koerier)

Mevr. I. Figlarz
E-mail koerier.rpvzv@live.nl 

Mevr. H. Jurg
E-mail hermajurgvanduijsen@gmail.com