Het bestuur

Voorzitter 

Dhr. L. den Ouden
Tel. 06 46430020
E-mail voorzitter.rpvzv@live.nl

Secretaris 

Mevr. J. van Brummelen
Tel. 0318-506607
E-mail secretaris.rpvzv@live.nl

Penningmeester 

Dhr. C.J. Slok
Tel. 0318-513062
E-mail penningmeester.rpvzv@live.nl

2e Penningmeester
Vacant

Algemeen bestuurslid – verenigingsactiviteiten

Mevr. M.J.E. Nadari
Tel. 06 15384961
E-mail alg.bl1.rpvzv@live.nl

Communicatie en redactie De Koerier

Mevr. H.R.C. Jurg
Tel. 06 27472441
E-mail communicatie.rpvzv@outlook.com