Hydrotherapie

Bewegen in extra verwarmd water

Het Reumanetwerk biedt u de mogelijkheid deel te nemen aan hydrotherapie, oftewel groepsoefentherapie, in extra verwarmd water. Deze oefentherapie geeft u de mogelijkheid om onder deskundige leiding van gecertificeerde reuma fysiotherapeuten  verantwoord uw conditie te verbeteren en uw lenigheid zoveel mogelijk te behouden.

Aanmelden

Door uw reumatoloog of reumaconsulent wordt u verwezen naar één van de aangesloten fysiotherapeuten en de RPV Zuid-Veluwe. Om uw uitgangssituatie vast te leggen en te bepalen in welke oefengroep u start wordt door de fysiotherapeut een test afgenomen. 

N.B. Aan de hand van de uitkomst wordt door de fysiotherapeut een advies uitgebracht over de therapie die voor u het meest geschikt is: hydrotherapie dan wel oefentherapie in de zaal.

Veenendaal
RA/Bechterew maandag 08.45-09.45 Valleibad, Sportlaan 3
Artrose/Fibromyalgie vrijdag 19.30-20.30 Valleibad, Sportlaan 3
Ede
Artrose dinsdag 10.00-10.45/10.45-11.00 FysioMed Bravenboer,
Bethanië
RA/Bechterew woensdag 10.00-11.00 Sportschool Venendaal, Rietkampen
Bennekom
RA/Bechterew woensdag Van der Toolen, Veenderweg 38
Barneveld
RA/Bechterew dinsdag 09.15-10.00 Veluwehal, Nieuwe Markt 6

Informatie

Indien u vragen heeft/mee wilt doen kunt u zich wenden tot:

Coördinator RPV Zuid-Veluwe:
C. Merkies- Klomps
tel: 0318-613976
E-mail: bewegen.rpvzv@outlook.com