Hydrotherapie

Mensen die lid zijn van RPV Zuid-Veluwe kunnen onder leiding van fysiotherapeuten met een reuma-aantekening verantwoord bewegen en sporten.

De hydrotherapie vindt plaats in extra verwarmd water.

Kosten
Deze hydrotherapie wordt, indien u voldoende verzekerd bent, (deels) vergoed door een aantal zorgverzekeraars.  Als uw ziektekostenverzekeraar niet voldoende behandelingen fysiotherapie vergoed, dan kunt u gebruik maken van een abonnement in enig kwartaal. Het abonnement wordt na afloop van een kwartaal door RPV Zuid-Veluwe bij u in rekening gebracht. Bij langdurige ziekte kunt u in overleg met de penningmeester uw abonnement tijdelijk stopzetten.

De coördinator Reumanetwerk en de fysiotherapeut zullen alle op u van toepassing zijnde mogelijkheden met u bespreken. Om mee te doen moet u dus lid zijn van RPV Zuid-Veluwe. 

Informatie
Informatie over de groepsoefentherapie en de tijdstippen:
Coördinator Reumanetwerk mevrouw C. Merkies-Klomps
Telefoon 0318 613976 of per e-mail.

Voor financiële vragen over dit abonnement kunt u contact opnemen met onze penningmeester.