Koersverandering

Natuurlijk niet! Als vereniging gaan we verder na de corona periode en pakken we weer activiteiten op waar dat kan. De eerste (geslaagde) bijeenkomsten zijn alweer gehouden als u dit leest. Aan de koers en aandacht van de RPVZV zal het niet liggen!

Maar … de afgelopen maanden heeft het bestuur een koersdocument ‘Samenwerken met Impact’ vanuit ReumaNederland (RN) ontvangen. De subtitel van dit document is ‘Een beter leven met reuma vandaag en een wereld zonder reumatische beperkingen morgen’.

Na bestudering hebben 3 leden van het bestuur in een zoom-sessie (dus digitaal) een toelichting van RN aangehoord en vele vragen gesteld. Als ik dit schrijf, hebben we er ook als bestuur al meerdere sessies aan besteed. Ook deelden we de informatie met de reumatologiepraktijk van het Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Wat wil ReumaNederland?

Allereerst maken zij duidelijk dat RN vanaf 01-01-2024 geen financiële ondersteuning meer geeft aan de RPV’s. (hieruit betalen wij de beweegactiviteiten, vergoeden we kosten en subsidiëren de sociale activiteiten van de vereniging)

Ook wil RN dat alle beweegactiviteiten worden overgedragen aan sportaccommodaties en beweegprofessionals, daarmee bedoelen zij derde partijen. (hoe dat gaat werken binnen RN is ook nog niet bekend)

De bijeenkomsten die wij geregeld organiseren, zoals de koffieochtend, de verenigingsavond, de kerstlunch en dergelijke, zullen in de nieuwe werkwijze van RN niet terugkomen. Zoals RN beschrijft: “is er voor sociale activiteiten geen geld beschikbaar.”

RN vraagt de RPVZV verder te gaan als ReumaTeam, wat betekent dat de vereniging moet worden ontbonden (zoeken we verder uit!).

De bedragen die met deze koers zullen ‘vrijkomen’, gaat RN besteden aan onderzoek.

Geschrokken, maar …

Dit alles heeft grote impact voor u als lid, reumapatiënt, deelnemer van onze activiteiten en voor ons als bestuur. We zijn hier als bestuur enorm van geschrokken. Vele andere reumapatiëntenverenigingen uit heel Nederland melden ons een gelijke reactie.

Als bestuur besloten we een haalbaarheidsstudie te doen naar de voortzetting van de vereniging. We zijn nu hard bezig om te proberen hierin alle scenario’s mee te nemen. We denken deze studie aan het einde van dit jaar klaar te hebben.

We houden u natuurlijk tussentijds op de hoogte, maar op de komende Algemene Leden Vergadering – maart 2022 – gaan we daar zeker met elkaar overspreken.

Het koersdocument en de bijlage kunt u (digitaal) opvragen bij onze secretaris (mail: secretaris.rpvzv@live.nl)

Vragen

Ik kan mij voorstellen dat u vragen hebt. Die hebben wij ook … Op sommige vragen heeft RN – en ook wij als bestuur – nog geen antwoord, andere vragen hopen we te beantwoorden in onze haalbaarheidsstudie. Maar u kunt mij altijd mailen met een vraag, suggestie of anders: voorzitter.rpvzv@live.nl)

Het bestuur stelt uw betrokkenheid zeer op prijs!

Bert den Ouden
voorzitter RPV Zuid-Veluwe