Reumanetwerk Zuid-Veluwe

Reumanetwerk en groepsoefentherapie
RPV Zuid-Veluwe heeft in samenwerking met de afdeling Reumatologie van het Ziekenhuis Gelderse Vallei en een aantal samenwerkende fysiotherapeuten in Veenendaal, Ede, Bennekom, Wageningen en Barneveld het Reumanetwerk Zuid-Veluwe opgericht. De deelnemers werken volgens een bepaald protocol.

Het Reumanetwerk biedt u de mogelijkheid deel te nemen aan groepsoefentherapie in de zaal of hydrotherapie in extra verwarmd water. In die groepen kunnen patiënten die lid zijn van RPV Zuid-Veluwe onder leiding van fysiotherapeuten met een reuma-aantekening verantwoord bewegen en sporten.

Als u door uw reumatoloog of reumaconsulent verwezen wordt naar één van de fysiotherapeuten in het Reumanetwerk, neemt de fysiotherapeut een test af om uw uitgangssituatie vast te leggen. Ook wordt er een advies uitgebracht over de therapie die voor u het meest geschikt is: oefentherapie in de zaal of hydrotherapie. Daarna wordt bekeken in welke oefengroep u kunt starten.

Dankzij deze groepsoefentherapie hebben al veel mensen met reuma hun conditie verbeterd en hun lenigheid zoveel mogelijk behouden.

Kosten
Deze groepsoefentherapie wordt, indien u voldoende verzekerd bent, (deels) vergoed door een aantal zorgverzekeraars. Als uw ziektekostenverzekeraar niet voldoende behandelingen fysiotherapie vergoed, dan kunt u gebruik maken van een abonnement voor 1 of meerdere kwartalen. Het abonnement wordt na afloop van een kwartaal door RPV Zuid-Veluwe bij u in rekening gebracht. Bij langdurige ziekte kunt u in overleg met de penningmeester uw abonnement tijdelijk stopzetten.

De coördinator Reumanetwerk en de fysiotherapeut zullen alle op u van toepassing zijnde mogelijkheden met u bespreken. Om mee te doen moet u dus lid zijn van RPV Zuid-Veluwe.

Informatie
Informatie over de groepsoefentherapie en de tijdstippen:
Coördinator Reumanetwerk mevrouw C. Merkies-Klomps
Telefoon 0318 613976 of per e-mail.

Voor financiële vragen over het abonnement kunt u contact opnemen met onze penningmeester.

Deelnemende Fysiotherapiepraktijken Reumanetwerk:

Veenendaal

Paramedisch instituut Rembrandt
Kerkewijk 92, 3904 JG Veenendaal Tel.: 0318 512548
Email:  info@pmirembrandt.nl

Fysiotherapie NederVeluwe
Nijverheidslaan 1-A, 3903 AL Veenendaal Tel.: 0318 510384
Email: info@fysionederveluwe.nl

Praktijk Fysiotherapie Fysiq Vision
Parallelweg 50, 3903 BC  Veenendaal Tel.: 0318 552565
Email: info@fysiqvision.nl

Ede

Fysio-Med Bravenboer
Willem Pijperlaan 4-6, 6711 ER Ede Tel.: 0318 614700
Email: info@fysiomed-ede.nl

Centrum voor Fysiotherapie
Willem de Zwijgerlaan 1f, 6713 PM Ede Tel.: 0318 614863
Email: info@fysiotherapie-ede.nl

Bennekom

Fysiotherapeutisch Centrum Knieriem en van Bergen
Heerdlaan 39-41, 6721 GL Bennekom Tel.: 0318 575165
Email: praktijk@fysiomanueel.nl

Fysiotherapie v.d. Toolen
Veenderweg 40, 6721 WE Bennekom Tel.: 0318 417330
Email: ft@vandertoolen.nl

Wageningen

Fysio- en Manuele therapie M-Visio B.V.
Mennonietenweg 16a, 6702 AD Wageningen Tel.: 0317 412444
Email: marleen@m-visio.nl

Barneveld

Centrum Evers
Nieuwe Markt 1c, 3771 CB Barneveld Tel.: 0342-422997
Email: t.bouwman@centrumevers.nl