Reumanetwerk Zuid-Veluwe

Reuma en groepsoefentherapie

Is er bij u een reumatische aandoening geconstateerd?

RPV Zuid-Veluwe heeft in samenwerking met de afdeling Reumatologie van het Ziekenhuis Gelderse Vallei en een aantal samenwerkende fysiotherapeuten in Veenendaal, Ede, Bennekom, Wageningen en Barneveld het Reumanetwerk Zuid-Veluwe opgericht. Het Reumanetwerk biedt u de mogelijkheid deel te nemen aan groepsoefentherapie voor reumatische aandoeningen. Er zijn oefengroepen in de zaal en in extra verwarmd water. Deze oefentherapie geeft u de mogelijkheid om onder deskundige leiding van fysiotherapeuten, met een “reuma- aantekening”, verantwoord uw conditie te verbeteren en uw lenigheid zoveel mogelijk te behouden.

Aanmelden

Door uw reumatoloog of reumaconsulent wordt u verwezen naar één van de aangesloten fysiotherapeuten en de RPV Zuid-Veluwe. Om uw uitgangssituatie vast te leggen en te bepalen in welke oefengroep u start wordt door de fysiotherapeut een test afgenomen. 

Kosten

Deze vormen van groepsoefentherapie worden, indien u voldoende verzekerd bent, (deels) vergoed door uw zorgverzekeraar. Er zijn veel verschillen in de zorgpolissen. De coördinator Reumanetwerk en de fysiotherapeut zullen alle op u van toepassing zijnde mogelijkheden met u bespreken. Om mee te doen dient u lid te zijn van RPV Zuid-Veluwe. De lidmaatschapkosten worden door een aantal zorgverzekeraars vergoed.

Abonnement groepsoefentherapie

RPV Zuid-Veluwe biedt deelnemers aan groepsoefentherapie, momenteel alleen nog in Veenendaal, zowel in de zaal als hydrotherapie, een abonnement aan. Vergoed uw ziektekostenverzekeraar niet voldoende behandelingen fysiotherapie, dan is dit voor u een hele goede optie. U betaalt per kwartaal € 50,- voor groepsoefentherapie in de zaal en € 45,- voor hydrotherapie. Het abonnement wordt na afloop van een kwartaal door RPV Zuid-Veluwe bij u in rekening gebracht. Bij langdurige ziekte kunt u in overleg met de penningmeester uw abonnement tijdelijk stopzetten.

Voor meer informatie over dit abonnement kunt u contact opnemen met onze penningmeester.

Informatie
Indien u vragen heeft/mee wilt doen kunt u zich wenden tot:
Coördinator Reumanetwerk mevrouw C. Merkies-Klomps
Tel. nr.: 0318 613976 of per e-mail

Deelnemende Fysiotherapiepraktijken Reumanetwerk:

Veenendaal

Paramedisch instituut Rembrandt
Kerkewijk 92, 3904 JG Veenendaal Tel.: 0318 512548
Email:  info@pmirembrandt.nl

Fysiotherapie NederVeluwe
Nijverheidslaan 1-A, 3903 AL Veenendaal Tel.: 0318 510384
Email: info@fysionederveluwe.nl

Praktijk Fysiotherapie Fysiq Vision
Parallelweg 50, 3903 BC  Veenendaal Tel.: 0318 552565
Email: info@fysiqvision.nl

Ede

Fysio-Med Bravenboer
Willem Pijperlaan 4-6, 6711 ER Ede Tel.: 0318 614700
Email: info@fysiomed-ede.nl

Centrum voor Fysiotherapie
Willem de Zwijgerlaan 1f, 6713 PM Ede Tel.: 0318 614863
Email: info@fysiotherapie-ede.nl

Bennekom

Fysiotherapeutisch Centrum Knieriem en van Bergen
Heerdlaan 39-41, 6721 GL Bennekom Tel.: 0318 575165
Email: praktijk@fysiomanueel.nl

Fysiotherapie v.d. Toolen
Veenderweg 40, 6721 WE Bennekom Tel.: 0318 417330
Email: ft@vandertoolen.nl

Wageningen

Fysio- en Manuele therapie M-Visio B.V.

Mennonietenweg 16a,  6702 AD Wageningen Tel.: 0317 412444
Email: marleen@m-visio.nl

Barneveld

Centrum Evers
Nieuwe Markt 1c, 3771 CB Barneveld Tel.: 0342-422997
Email: t.bouwman@centrumevers.nl