Terugblik op ons jubileum

Op 21 april 2018 was het zover: “Ons jubileum”
Rond half twee arriveerden de eerste gasten. Deze werden ontvangen door o.a. Marian van Grootheest en Janine van Brummelen die ieder welkom heetten en voorzagen van consumptiemunten.
Allen die meegewerkt hadden aan de organisatie van dit “festijn” waren herkenbaar aan de corsages, geschonken door Joke Karthaus.
Binnen waren de voorbereidingen in volle gang voor de opening.
Een kopje koffie met gebak waarop een schildje met “40” (handmade by Carel) erop was de aftrap van de feestelijkheden. Lees verder