Terugblik op onze jubileumviering

Op 21 april 2018 was het zover: “Ons jubileum”
Rond half twee arriveerden de eerste gasten. Deze werden ontvangen door o.a. Marian van Grootheest en Janine van Brummelen die ieder welkom heetten en voorzagen van consumptiemunten.
Allen die meegewerkt hadden aan de organisatie van dit “festijn” waren herkenbaar aan de corsages, geschonken door Joke Karthaus.
Binnen waren de voorbereidingen in volle gang voor de opening.
Een kopje koffie met gebak waarop een schildje met “40” (handmade by Carel) erop was de aftrap van de feestelijkheden.
Na de introductie door de dagvoorzitter Joke Karthaus startte het programma. Onze voorzitter, Jan Dam, beet de spits af met een welkom aan iedereen. In het bijzonder de 3 gastsprekers en een oud-voorzitter (1986-1994), Piet van Mazijk met zijn partner.
De presentaties door Marina ter Avest, Reumafonds, Ellen Dutmer, reumatoloog, en fysiotherapeut Hans Bloo waren zeer interessant en erg onderhoudend. Deze werden door iedereen dan ook zeer gewaardeerd.
Na de pauze werden twee presentaties gegeven van “40 jaar RPV” en het ontstaan van de Utrechtse Heuvelrug en de Blauwe Kamer. Afgaande op de reacties vielen ook deze in de smaak.
De RPV presentatie ging terug tot vóór de oprichting. Via de verschillende jubilea tot eind 2017. Vanaf 2002 waren er veel oude foto’s te zien. Helaas moeten we al veel leden die erop voorkomen al jaren missen.
Voor veel aanwezigen was het echt “het feest der herkenning”.
Veel activiteiten kwamen voorbij: natte- en droge oefengroepen, dagjes uit, hobbyclub, bloemschikken en erg veel etentjes.
De presentatie over de Blauwe Kamer ging terug tot de ijstijd en de hierdoor ontstane stuwwallen, waarvan de Heuvelrug het eindresultaat is. Uitvoerig kwam het natuurgebied de Blauwe Kamer aan bod. Getoond werd hoe prachtig dit gebied is.
Hierna werden we verrast door de komst van Tineke Schouten, althans een goede imitatie van dit typetje, door Marcel Overeem. Deze kwam later (tijdens het diner) nog eens terug met een cowboy-act, waarbij hij ook de aanwezigen op de vloer wist te krijgen.
Tijdens het diner werd een drietal leden van het eerste uur, Jannie Maassen, Dick van Voorst en Carel Stijnman, verrast met een fraai boeket in de kleuren van de vereniging. Mevrouw Scherrenburg, ook lid van het eerste uur, was niet aanwezig, maar heeft thuis een boeket ontvangen. Ook de leden van het organisatieteam werden in het (bloemig) zonnetje gezet.
Het diner werd verzorgd door Panorama restaurant De Blaauwe Kamer.
Op een enkel puntje van kritiek na, was iedereen daar zeer tevreden over.
Terugkijkend kunnen we, denk ik, best stellen:
HET WAS ZEER GESLAAGD!!

Carel Stijnman