2e penningmeester

RPV Zuid-Veluwe is op zoek naar iemand die voorlopig samen met Cor Slok de financiële gang van zaken van de vereniging op zich wil nemen. Dat mag u zelf zijn als lid of iemand uit uw vrienden- of kennissenkring.

Informatie: Cor Slok penningmeester.rpvzv@live.nl of 06 13463678