Vacature plv. penningmeester

U gaat de huidige penningmeester ontlasten door periodiek de bijdragen van de verschillende (beweeg)activiteiten en de inning van de contributiegelden te regelen. Hiervoor gebruikt u een bestaand Excel bestand, of u gebruikt het (nog te ontwikkelen) e-Captainprogramma. U neemt deel aan de maandelijkse bestuursvergaderingen en aan de Algemene Leden Vergadering.

Vooralsnog in samenwerking met de penningmeester:
– stelt u de ledenbijdrage voor activiteiten vast in overleg met de overige bestuursleden,
– bereidt u de subsidieaanvragen bij Reuma Nederland voor en dient ze in.
– houdt u de boekhouding bij, maakt de jaarrekening op, begeleidt de beoordeling door
de kascommissie en tijdens de Algemene Leden Vergadering beantwoordt u vragen over
het gevoerde financiële beleid.

In de toekomst gaat u de penningmeester geheel vervangen.

Natuurlijk bent u financieel onderlegd.
Maar ook als u ‘administratief goed uit de voeten kunt’, horen we graag van u.
De huidige penningmeester brengt zijn expertise graag aan u over.

Heeft u interesse in deze vrijwillige functie of vragen erover, dan kunt u contact
opnemen met de penningmeester, Cor Slok, bereikbaar op telefoonnummer
06 13463678.