Van de voorzitter

Alles en iedereen heeft de afgelopen tijd stilgestaan en de adem ingehouden. Ik denk dat veel van onze leden, even los van hun leeftijd, gezien hun ziekte in deze corona-periode extra onder de lockdown geleden hebben en misschien daaronder nog steeds lijden. Geen of minimaal bezoek van familie en vrienden en het gemis van de kinderen en kleinkinderen valt velen erg zwaar. De verenigingsavond, de hobbyclub en het koffiedrinken was een van de weinige mogelijkheden om met andere leden over hun beperkingen te praten. Sociaal contact is voor iedereen ontzettend belangrijk en zeker voor reumapatiënten die het door hun ziekte toch al zwaar hebben. En er was geen therapie, er waren geen wekelijkse oefeningen om het lijf een beetje minder stijf te maken. De angst om besmet te raken met het corona-virus is terecht bij ons allemaal groot.

 

Maar langzaamaan mogen we en kunnen we weer wat meer. We zijn benieuwd naar uw wederwaardigheden in de afgelopen tijd en hoe het nu met u gaat. Vandaar dat u in deze Koerier een aantal korte interviewtjes aantreft met verschillende leden van de Vereniging. Daaruit blijkt een grote veerkracht en optimisme. En dat ondanks de reuma, die velen juist nu – nu er niet kan worden geoefend – wat meer ervaren. Terwijl het mooie weer er juist voor zou kunnen zorgen dat we de dagelijkse reuma-ongemakken wat minder zouden moeten merken.

 

Het bestuur is weer met zijn vergaderingen begonnen. In de Graanhoek en op 1 ½ meter afstand. We hebben een planning gemaakt welke activiteiten we in het najaar gaan organiseren, maar houden daarbij wel een slag om de arm. Hopelijk veroorzaakt de versoepeling van de beperkingen geen 2e golf met coronazieken waardoor wij genoodzaakt zouden zijn ook onze activiteiten in het najaar af te blazen. Ook hebben we besloten om weer een Koerier uit te geven. Een dunne weliswaar, omdat er nu nog wat minder te vertellen is.

 

Hou vol! Hopelijk keren we de komende maanden langzaam weer terug naar ‘normaal’. Wees vooral voorzichtig want zolang er nog geen geneesmiddel tegen het Covid 19-virus is ontwikkeld, is een opleving van het virus een reëel gevaar.

 

Met hartelijke groet,

Jan Dam