Van de redactie

En dan is het zomaar weer maart. Waarin we nog steeds geen activiteiten mogen en kunnen organiseren. Maar we blijven daar de moed over inhouden. Iedereen heeft het in deze tijd over perspectief, het uitzicht en de richting naar de toekomst. Perspectief over de bestrijding van het virus is lastig te geven. Maar daar zijn wij als reumapatiënten aan gewend, perspectief voor reumapatiënten is er medisch ook niet altijd.

Het bestuur heeft besloten om in deze corona-tijd een schriftelijke ALV te houden. U kunt dan akkoord gaan met toetreding van ondergetekende tot het bestuur en Bert den Ouden als nieuwe voorzitter benoemen. Want we moeten natuurlijk wel doorkunnen.

En het bestuur denkt er ook al voorzichtig over om – als we weer kunnen en mogen op een veilige manier – een gezellige borrel met hapje te organiseren. Om te ‘vieren’ dat we weer bij elkaar kunnen komen. Om afscheid te nemen van Jan, die tenslotte 7 jaar voorzitter is geweest en om kennis te maken met de nieuwe bestuursleden.

Is dit een beetje een perspectief?

Met hartelijke groet,

Herma Jurg