Van de voorzitter

Het jaar 2020 ligt achter ons; het jaar van de coronacrisis. Een minuscuul virusje heeft de wereldbevolking hard geraakt en veel ellende en verdriet veroorzaakt. Familieleden, vrienden en kennissen zijn overleden. Ouders en kinderen die thuis moesten werken en studeren, wat soms de nodige spanning veroorzaakte. Grootouders en ouders die hun kinderen en kleinkinderen niet konden bezoeken. We zijn er allemaal direct of indirect mee geconfronteerd.

In het afgelopen jaar overleed ook onze oud-voorzitter, Lia Groenendijk. U vindt een in memoriam op bladzijde 5. Velen van ons herinneren haar, zij was een zeer betrokken mens en met haar inzet is het Reumanetwerk en de reumapatiëntenvereniging geworden wat ze nu zijn.

Het jaar 2021 begint hoopgevend. Niet dat de coronacrisis al achter de rug is, maar wel dat er zicht is op vaccins die het virus onder controle kunnen krijgen. De vaccinaties zijn begonnen en laten we hopen dat daardoor het aantal besmettingen snel afneemt. Wellicht kan dan het 2e halfjaar het ‘normale’ leven weer voorzichtig opgepakt worden.

Het bestuur volgt de ontwikkelingen op de voet. Regelmatig is er overleg met de fysiotherapeuten van het Reumanetwerk over de groepstherapie. Wat mag en kan er wel en wat kan nog niet. Dat vergt improvisatie en flexibiliteit van de fysiotherapeuten en daar heeft het bestuur veel respect voor.

Helaas is het nog steeds niet toegestaan verenigingsavonden, hobbymiddagen en koffie-ochtenden te houden. Zodra dit weer voor onze leden verantwoord is, zullen wij u dat laten weten. Ik ben voorzichtig optimistisch voor 2021, maar we zullen nog wel enige maanden moeten doorbijten. Er is licht aan de horizon.

Het is in ieder geval fijn dat Bert den Ouden het voorzitterschap van de vereniging van mij wil overnemen. We hebben als bestuur al met hem kennis gemaakt en hij ‘loopt nu mee’. Op de ledenvergadering die we nu eind mei hopen te houden, kan hij door u worden benoemd.

Het bestuur wenst u allen een gezond 2021 toe en hoopt dat we elkaar weer ‘snel’ mogen begroeten.

Met hartelijke groet,

Jan Dam

Even voorstellen …

Mijn naam is Bert den Ouden en ik word aan u voorgedragen als voorzitter van de vereniging. Ik heb inmiddels al kennisgemaakt met het bestuur.

Ik ben sinds 01-01-2021 met pensioen na ruim 42 jaar werkzaam te zijn geweest in het bank- en verzekeringswezen, waarbij ik altijd een rol had binnen de IT afdeling. De meerderheid van deze periode werkte ik bij Nationale-Nederlanden.

Ik ben getrouwd met Arja en sinds ons trouwen wonen we in Ede. We hebben 2 kinderen (zoon en dochter). Onze dochter heeft samen met haar vriend een zoon. Dus inmiddels ben ik opa Bert.

Waarom RPV Zuid-Veluwe? Ik heb Artritis Psoriatica en daarvoor sinds een ruim aantal jaren onder behandeling van dr. J. Stolk. De medicatie juist instellen heeft de nodige tijd gekost en dat maakte dat ik geregeld informatie zocht over medicatie, behandelingen en ‘wat kan ik zelf doen?’.

Ik had het idee wel een bijdrage te willen leveren aan een vereniging als de RPVZV, maar had mij nog geen verder idee gevormd. En toen belde de secretaris mij met de vraag om over de kandidatuur van voorzitter na te denken.

Na uw goedkeuring tijdens de Algemene Ledenvergadering, hoop ik een bijdrage te leveren aan de realisatie van de doelen van de vereniging.

Daarbij zijn de goede huidige activiteiten een vertrekpunt voor de inzet.

Inmiddels heb ik een beeld van gepassioneerde bestuursleden gekregen, waar we trots op kunnen zijn.