Van de voorzitter

Het coronavirus heeft ons hele leven overhoop gehaald. De structuur van ons dagelijkse doen en laten is verdwenen. We zijn totaal op ons zelf teruggegooid. Wat we vooral missen zijn onze sociale contacten. Dat kan maar deels worden vervangen door de moderne communicatiemiddelen. De informatie die via tv, radio, kranten en andere media tot ons komt, vrolijkt ons ook niet op. De ene mens kan daar beter mee omgaan dan de ander. Wat kunnen wij wel doen? Elkaar ondersteunen en bijstaan waar dat mogelijk is. Het zijn vaak kleine dingen die ons helpen deze moeilijke periode door te komen. Even iets van je laten horen, even een boodschapje doen voor iemand, even naar iemand zwaaien. Het geeft je het gevoel dat je er niet alleen voor staat, dat je niet wordt vergeten, maar dat mensen aan je denken.

Het positieve is dat, op het moment dat ik dit schrijf, er tekenen zijn dat de pandemie aan het afnemen is. Dat geeft hoop. Dat motiveert ons ook om de instructies van de overheid nog enige tijd goed na te leven. Mogelijk dat wij nog aan het eind van het seizoen onze activiteiten weer kunnen hervatten. Wat zal het fantastisch zijn om elkaar weer in een vertrouwde omgeving te ontmoeten. Hopelijk allemaal in een goede gezondheid. Ik wens u allen heel veel sterkte,

met vriendelijke groet,

Jan Dam