Van de voorzitter, De voortgang

Beste leden,
Na de ALV brengt het bestuur nu de mogelijkheden voor groepsoefentherapie in kaart. We geven geen persoonlijke oplossingen, WEL informeren we u in het najaar waar u na 31 december in de regio terecht kunt. Het zal dus aan u zijn om daarin zelf actie te ondernemen en te kijken waar en bij wie u vanaf 1 januari 2023 groepsoefentherapie/beweegactiviteiten kunt en wilt volgen.
Claudia Merkies werkt hierin met ons mee, zij kent het ReumaNetwerk en de deelnemers als geen ander!

Aan de slag
We zijn aan de slag gegaan met de fysiopraktijken PMI Rembrandt, Fisiq Vision en Neder-Veluwe in Veenendaal. Met deze drie heeft RPVZV afspraken over abonnementen voor verschillende groepsoefentherapieën. RPVZV heeft dat in andere plaatsen niet, dus daar zal het aanbod door het opheffen van RPVZV niet veranderen.
De eerste bijeenkomst met de fysio’s en Gerda Rutten (Sportservice) – Sportief Wandelen was op 6 juli.
Onderzocht wordt of en hoe de therapieën verder kunnen, maar ze zullen wel op een andere manier worden opgezet. En ook wijzigt het kostenplaatje, omdat er in 2023 geen subsidie meer zal zijn vanuit ReumaNederland via RPVZV.
Verder keken we naar ReumaNederland en de ontwikkelingen op landelijk niveau. Belangrijke stappen zijn de samenwerking met NL Actief en de Sportfondsen. Ook zijn we begonnen met de inventarisatie van de mogelijkheden voor sociaal contact in onze regio.

Voorlichting hierover
Alle leden van RPVZV die groepsoefentherapie ‘nat’, ‘droog’ of Sportief Wandelen volgen, krijgen updates (mail of brief).
Voor de groepsoefentherapie ‘droog’ en ‘nat’ organiseert RPVZV eind oktober informatieavonden. Ook blijft iedereen via De Koerier op de hoogte. En we gaan alle regionale informatie op een rijtje zetten. In een soort ‘naslagwerk’, dat eind november in uw brievenbus ligt, vindt u namen, telefoonnummers en internetadressen per stad of dorp.
Deze info gaat ook naar de afdeling Reumatologie (ZGV), de fysio’s en Sportservice.
Heeft u tips en/of vragen: neem contact op met een bestuurslid. Voor emailadres of telefoonnummer, zie onder Vereniging/Bestuur.

Met vriendelijke groet,
Bert den Ouden

Het gesprek op 6 juli
PMI Rembrandt en Fysiq Vision spraken de intentie uit om door te gaan met beweegactiviteiten. Hierbij betrekken zij ook Neder-Veluwe. Er zijn verschillende mogelijkheden, alternatieven en ideeën besproken en er is over kosten en prijs gesproken.
De drie gaan met elkaar in overleg om het aanbod concreter te maken en zoveel als mogelijk op elkaar af te stemmen. Mensen zullen zichzelf voor deze nieuwe beweegactiviteiten aan moeten melden, maar de fysio’s gaan dat wel ‘bewaken’.
De eerste voorstellen komen in september. Eind oktober volgen voorlichtingsavonden voor zowel deelnemers aan ‘nat’ als ‘droog’, waar fysiotherapeuten en ook Sportservice de beweegactiviteiten gaan toelichten. In het ‘naslagwerk’ (november), zal die informatie ook staan.
Het Sportief Wandelen gaat in 2023 op de oude voet verder, alleen betalen de deelnemers nu rechtstreeks aan de leiding (Gerda Rutten).
Het was een geslaagde bijeenkomst, die goede hoop geeft voor de toekomst.