Van de voorzitter

Dinsdag 12 maart hebben we voor het eerst onze Algemene Ledenvergadering in De Graanhoek gehouden. Een gezellige zaal waar we vanaf nu onze verenigingsavonden houden, maar waar ook de hobbyclub is neergestreken.

Het was een bijzonder jaar voor de vereniging. Aan het begin van 2018 is onze penningmeester Krijn Klaasen overleden en in november Grietje de Kleuver. Wij hebben aan het begin van de vergadering Grietje herdacht. Een buitengewone enthousiaste en warme persoon die veel voor de leden van de vereniging heeft betekent.
Het was ook het jaar waarin wij ons 40-jarig jubileum in De Blaauwe Kamer hebben gevierd. Een geslaagd feest waar wij met genoegen op terug kijken.

De vereniging heeft het jubileumjaar met een verlies van € 3.305 afgesloten. Geen verontrustend verlies daar dit gemakkelijk door de reserves kan worden opgevangen. De kascommissie heeft dan ook een positief oordeel over het gevoerde financiële beleid. De leden geven met handgeklap aan dat zij het daar mee eens zijn.
De leden gaan ook akkoord met het voorstel de contributie met ingang van 2020 van € 17 naar € 19 te verhogen.

Het Huishoudelijk Reglement van de vereniging is aangepast en wordt door de leden goedgekeurd.

Na het sluiten van de Algemene Ledenvergadering hebben we nog gezellig met elkaar een door het bestuur aangeboden drankje gedronken.

Met vriendelijke groet,
Jan Dam