Werken en reuma

Dit najaar valt er bij u een themanummer van De Koerier bij u op de mat. Over werken en reuma. We diepen het thema uit samen met een reumatoloog en u leest praktische adviezen van ergotherapeuten en een fysiotherapeut. Er zijn interviews met leden van de RPVZV – hoe pakken zij werk en reuma aan? En wat doet een arbeidsdeskundige in dit proces? We interviewen een werkgever en de verpleegkundig reumaconsulenten putten uit hun ervaring en geven praktische tips. En er is een indrukwekkende lijst van internetadressen waar u nog meer informatie kunt halen.